Voorwaarden voor aankoop

Algemene Voorwaarden
Privacybeleid
Algemene Voorwaarden
Terms and conditions

Voorwaarden en bepalingen

1. OVERZICHT

Welkom bij eOptiek.nl

Deze website wordt beheerd door eOptika Ltd. Onze contactgegevens staan vermeld onder Contactinformatie. Wij definiëren als onze "Website" alle digitale producten en diensten die aan u worden geleverd via websites, mobiele applicaties en elk ander digitaal of fysiek kanaal. Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden" en "Koopvoorwaarden", gezamenlijk "Voorwaarden" genoemd), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink.

U dient deze Servicevoorwaarden en Verkoopvoorwaarden (gezamenlijk aangeduid als "Voorwaarden") te lezen voordat u deze website gebruikt. Uw toegang tot en gebruik van onze website en het plaatsen van een bestelling is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Blijf de website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Algemene voorwaarden
Verkoopvoorwaarden
2. DEFINITIES EN REIKWIJDTE

Door de hele site heen verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar eOptika Ltd., die deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aanbiedt aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de website of deze gebruiken.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderhevig aan de Voorwaarden.

Voor bepaalde optionele aanvullende diensten, die meestal worden aangeboden naast de reguliere diensten die we op deze website aanbieden, kunnen aanvullende voorwaarden gelden. We zullen deze voorwaarden met je communiceren voordat je ervoor kiest om er al dan niet gebruik van te maken.

Het huidige document is een vertaling van de originele versie in het Engels, die hier kan worden bekeken. We leveren deze vertaling alleen voor het gemak en in het geval van een discrepantie tussen de twee versies, prevaleert de oorspronkelijke Engelstalige versie.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

SERVICEVOORWAARDEN
3. LICENTIE EN TOEGANG

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verleent eOptika Ltd. u een licentie voor toegang tot en persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de huidige website.

Het primaire doel van onze website en Diensten is om personen te helpen bij het ontvangen van de juiste hulp bij visuscorrectie. De primaire vorm hiervan is de verkoop van bepaalde visuscorrectie-artikelen, waarvan de aankoop is geregeld onder de Inkoopvoorwaarden.

U mag onze diensten niet gebruiken (i) voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of andere onwettige activiteit, of (ii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken.

We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken als u de toepasselijke wetgeving, deze gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels overtreedt.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw account, computer en apparaten, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U bent er verantwoordelijk voor dat de gegevens die u ons verstrekt correct en volledig zijn en dat u ons op de hoogte stelt van wijzigingen in de door u verstrekte gegevens. U kunt veel van de informatie die u ons hebt verstrekt, inclusief uw accountinstellingen, openen en bijwerken in het gedeelte Uw account van de website.

Wij kunnen u ook toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle hebben of inbreng hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij u toegang bieden tot dergelijke tools "zoals deze zijn" en "zoals deze beschikbaar zijn", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door jou van optionele tools die worden aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe leverancier(s).

5. PRIVACY

Lees ons Privacybeleid, dat van toepassing is op uw gebruik van onze Services, om onze praktijken te begrijpen.

6. VERKOOPVOORWAARDEN

Wanneer u onze website gebruikt om een commerciële bestelling te plaatsen, valt uw relatie met ons ook onder onze aanvullende Verkoopvoorwaarden. Raadpleeg dit beleid om ons koopcontract, je rechten en onze praktijken te begrijpen.

7. INFORMATIE OP DE SITE

Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verplichten we ons om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden. Af en toe kan er informatie op onze site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op onze website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, zijn wij eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op deze site. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

Er wordt u een beperkte licentie verleend om materiaal op onze website te bekijken en te gebruiken en/of om pagina's van deze site af te drukken of op te slaan voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Het volgende is uitdrukkelijk verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming: Het gebruiken van onze merknamen en handelsmerken; het (her)publiceren van websitemateriaal in welke media dan ook; het reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijke gebruik; Het verkopen, in sublicentie geven, distribueren en/of commercialiseren op welke manier dan ook van websitemateriaal, Het publiekelijk uitvoeren of tonen van websitemateriaal, Het gebruiken van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website, Het gebruiken van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die resulteert in, Het gebruiken van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website, of op een manier die resulteert in of kan resulteren in schade aan de Website, of aan een persoon of bedrijfsentiteit, Het deelnemen aan datamining, data harvesting, data extracting of andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze Website, of tijdens het gebruik van deze Website Het gebruiken van deze Website om deel te nemen aan reclame- of marketingactiviteiten van welke aard dan ook; Het creëren en/of publiceren van uw eigen database met substantiële delen van ons websitemateriaal (bijv. bijvoorbeeld onze prijzen en productlijsten).

Zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u ook geen frames maken rond onze webpagina's of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van ons intellectueel eigendom, onze website, onze handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) en eventuele metatags, softwarecode of andere verborgen tekst wijzigen.

9. GEBRUIKERSBEOORDELINGEN EN OPMERKINGEN

Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('Commentaar') te plaatsen en uit te wisselen in delen van de website. We screenen, bewerken, publiceren of beoordelen Reacties niet voordat ze op de website verschijnen en Reacties weerspiegelen niet de standpunten of meningen van eOptika Ltd., haar agenten of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de visie en mening van de persoon die een dergelijke visie of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

We behouden ons het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om eventuele opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken beschouwt als ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat: Je hebt het recht om de Reacties op onze website te plaatsen en hebt alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen; De Reacties maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk, of andere eigendomsrechten van derden; De Reacties bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy; De Reacties zullen niet worden gebruikt om te vragen of zaken of gewoonten te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent ons hierbij een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

10. ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

11. HYPERLINKING

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen: Overheidsinstanties; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Distributeurs van onlinegidsen wanneer zij ons in hun gids vermelden op dezelfde manier waarop zij een hyperlink naar de websites plaatsen; en fabrikanten van de producten die wij verkopen.

We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken in overweging nemen en goedkeuren van de volgende soorten organisaties, zoals: ondernemingen met winstoogmerk die niet in de vorige groep zijn opgenomen; consumenten- en/of bedrijfsverenigingen en informatiebronnen; gemeenschapswebsites en andere digitale groepen en publicaties; verenigingen of liefdadigheidsinstellingen; distributeurs van online gidsen; internetportalen; onderwijsinstellingen en handelsverenigingen. Als u geïnteresseerd bent in een link naar onze website, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door ons een e-mail te sturen.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen.

We kunnen er ook voor kiezen om links op onze website naar uw site te plaatsen, in afwachting van uw toestemming om dit te doen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, moet u hierover contact met ons opnemen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

12. AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

EOptika en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor (i) verliezen die niet zijn veroorzaakt door een inbreuk van onze kant, of (ii) enig zakelijk verlies (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven), of (iii) enige indirecte of gevolgschade die zowel u als wij niet konden voorzien toen het contract voor de verkoop van producten door ons aan u tot stand kwam.

De wetten van sommige landen staan sommige of alle van de hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

13. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord eOptika Ltd. en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden, met inbegrip van wettelijke kennisgevingen en disclaimers op deze Website, vormen de volledige overeenkomst tussen eOptika Ltd. en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde.

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

15. SEVERABILITEIT

In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde scheidbaar geacht en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hongarije, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

U erkent dat u, afhankelijk van uw land van staatsburgerschap, verblijfplaats of fiscale woonplaats, ook onder bepaalde invoer-, aankoop-, bank-, privacy- of andere regelgeving kunt vallen die van invloed kan zijn op uw vermogen om onze diensten te gebruiken. U aanvaardt dat u volledig verantwoordelijk bent voor het naleven van dergelijke voorschriften die van invloed kunnen zijn op het gebruik van onze website of de levering van onze diensten.

17. BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

18. CONTACTINFORMATIE

U kunt contact opnemen met ons bedrijf over elke kwestie, inclusief vragen over deze Voorwaarden, op de volgende adressen.

Per e-mail: contact@eoptiek.nl

Per telefoon: +44 808 164 9400

Persoonlijk:
eOptika Ltd.
Terez krt 50.
Boedapest, 1066
Hongarije

19. WIJZIGINGEN

De meest recente versie van de Servicevoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. We zullen de datum van wijzigingen op deze website publiceren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht, in die zin dat bijvoorbeeld bestellingen die zijn geplaatst onder een eerdere versie van onze Voorwaarden vallen onder het regime van de Voorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling.

Deze Servicevoorwaarden en Verkoopvoorwaarden zijn van kracht sinds 16 juni 2017.

 

VERKOOPVOORWAARDEN
20. LEEFTIJD

We verkopen geen producten voor kinderen. We kunnen kinderproducten verkopen voor aankoop door volwassenen.

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarigen van u gebruik te laten maken van deze site.

21. GELDIG RECEPT VEREIST

Door uw bestelling op onze website te plaatsen, verifieert u dat u in het bezit bent van een geldig voorschrift voor de lenzen die u bestelt. U bevestigt hierbij dat de informatie die u verstrekt geldig is en precies zoals voorgeschreven door uw contactlensspecialist. U bevestigt ook dat uw voorschrift minder dan 12 maanden oud is. U, de klant, geeft ons toestemming om contact op te nemen met uw contactlensspecialist om de informatie over uw voorschrift te controleren, indien nodig. U begrijpt dat het uw verantwoordelijkheid is om regelmatig uw ogen te laten controleren en uw voorschrift up-to-date te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen als gevolg van een afwijking van uw voorschrift.

Kopers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk moeten hun voorschrift, maar ook de naam van hun arts en hun telefoonnummer, in een aparte e-mail versturen nadat ze hun bestelling hebben geplaatst. Wij zullen dit recept vervolgens ter validatie aan de arts voorleggen.

22. PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief toepasselijke btw.

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Je prijs zal niet veranderen nadat je een geldige bestelling hebt geplaatst.

Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal artikelen in onze catalogus verkeerd geprijsd zijn. We controleren de prijzen wanneer we je bestelling verwerken en voordat we de betaling in ontvangst nemen. Als we een fout hebben gemaakt en de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs op de website, kunnen we voor verzending contact met u opnemen om te vragen of u het product tegen de juiste prijs wilt kopen of uw bestelling annuleren. Als de juiste prijs van een product lager is dan onze vermelde prijs, brengen we het lagere bedrag in rekening en sturen we je het product toe.

23. INVOICE

Omdat we alleen aan consumenten verkopen, geven we meestal alleen een factuur uit en geen volledige fiscale factuur. Bewaar een fysieke of elektronische kopie van je factuur, orderbevestiging of verzendbevestiging als documentatie voor mogelijke garantieclaims.

24. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

We vermelden informatie over de beschikbaarheid van producten die door ons worden verkocht op de website, waaronder op elke productinformatiepagina. Als wij uw bestelling verwerken, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail informeren als producten die u bestelt niet beschikbaar blijken te zijn. Je hebt de optie om deze producten niet in rekening te brengen, een gedeeltelijke terugbetaling te ontvangen of te wachten tot de producten weer op voorraad zijn, zodat we ze later naar je kunnen verzenden.

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken.

25. PRODUCTINFORMATIE

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn wij niet de fabrikant van de producten die op deze website worden verkocht. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de productinformatie op onze website correct is, kunnen de daadwerkelijke productverpakkingen en -materialen meer en andere informatie bevatten dan de informatie die op onze website wordt weergegeven. Ingrediënten kunnen ook veranderen.

Alle informatie over de producten op onze website is uitsluitend bedoeld ter informatie. We raden je aan niet alleen te vertrouwen op de informatie op onze website. Lees voor gebruik altijd de labels, waarschuwingen en aanwijzingen die bij het product worden geleverd of neem contact op met de fabrikant.

De inhoud van deze website is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een arts, opticien, optometrist, oogarts, apotheker of andere bevoegde zorgverlener. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u vermoedt dat u een medisch probleem hebt. Informatie en verklaringen over producten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte of gezondheidstoestand. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of onjuiste verklaringen over producten door fabrikanten of andere derden. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op je computermonitor accuraat is.

Alle productbeschrijvingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment met een product te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Gebruiksaanwijzingen op de productverpakking zijn mogelijk niet in uw moedertaal. Wij leveren producthandleidingen in de taal van onze klanten, in gedrukte of elektronische vorm. Mocht u een producthandleiding nodig hebben, neem dan per e-mail contact met ons op.

26. ACCOUNT

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gedaan.

We kunnen uw toegang tot onze website op elk gewenst moment opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Servicevoorwaarden schendt. Indien uw toegang tot onze website wordt beëindigd, blijven alle bepalingen van de Servicevoorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid, na beëindiging van kracht.

27. PROFESSIONELE KOPERS

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs. Dergelijke professionele kopers dienen zich voorafgaand aan de bestelling te identificeren en akkoord te gaan met de commerciële voorwaarden voor bestellingen bij ons.

Houd er rekening mee dat we producten alleen verkopen in hoeveelheden die overeenkomen met de typische behoeften van een gemiddeld huishouden. Dit geldt zowel voor het aantal producten dat binnen één bestelling wordt besteld als voor het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een hoeveelheid omvatten die typisch is voor een normaal huishouden.

28. TOTSTANDKOMING VAN ONS COMMERCIËLE CONTRACT

Wanneer u bij ons bestelt, doet u een aanbod om de producten bij ons te kopen. Ons systeem stuurt u vervolgens een bericht ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en met de gegevens van uw bestelling. Dit is een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen en bevestigt niet onze aanvaarding van uw aanbod om de bestelde producten of diensten te kopen.

We accepteren je aanbod pas en sluiten de koopovereenkomst voor een door jou besteld product pas als we het product naar je verzenden en je een elektronisch bericht sturen waarin wordt bevestigd dat we het product naar je hebben verzonden. Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, kunt u voor elk pakket een apart bericht van verzending ontvangen, en elk bericht en de bijbehorende verzending zal een aparte koopovereenkomst tussen ons afsluiten voor het product of de producten die in dat bericht worden gespecificeerd.

U kunt uw bestelling voor een product te allen tijde kosteloos annuleren voordat wij het bevestigingsbericht met betrekking tot dat product hebben verzonden. Dit recht om te annuleren geldt niet voor bepaalde categorieën producten en diensten. Je hebt ook wettelijke rechten en garanties om artikelen na je bestelling aan ons te retourneren. Raadpleeg het gedeelte over annuleringen voor meer informatie.

U geeft toestemming om verkoopfacturen elektronisch of in gedrukte vorm te ontvangen, zoals wij dat willen. Bij elke levering aan jou voegen we een kopie van de factuur of een paklijst. Aangezien we aan particulieren verkopen, voldoen onze facturen mogelijk niet aan de boekhoudkundige criteria voor fiscale facturen door professionele kopers.

29. LEVERINGSRAMINGEN

Als we je artikelen op voorraad hebben, proberen we je bestelling nog dezelfde werkdag te verpakken en onmiddellijk naar je op te sturen. We kunnen echter niet garanderen dat het plaatsen van je bestelling op een bepaald tijdstip betekent dat we je bestelling op dezelfde dag verzenden. Houd er ook rekening mee dat de uitdrukking "op voorraad" op onze website over het algemeen verwijst naar het feit dat we uw productlijn op voorraad hebben, maar de individuele productcombinatie die u koopt kan wel of niet op voorraad zijn op die specifieke dag.

Als we uw artikelen niet op voorraad hebben, proberen we u een schatting te geven van de tijd die we nodig hebben om uw artikelen te ontvangen. Sommige artikelen worden voortdurend nabesteld, dus ze kunnen snel aankomen. Voor andere artikelen moeten we ze speciaal voor je bestellen. Onze schatting toont de nabesteltijden die gebruikelijk zijn voor de productlijn die je bestelt. De werkelijke levertijd voor uw specifieke artikelen kan echter variëren. Omdat we hier afhankelijk zijn van onze leveranciers, proberen we je van informatie te voorzien, maar de werkelijke levertijden kunnen niet worden gegarandeerd.

We verzenden je bestelling meestal in één zending, nadat alle producten op voorraad zijn. Soms kunnen we om logistieke redenen ervoor kiezen om je artikelen in afzonderlijke pakketten te verzenden. Als je dat wilt, kun je ervoor kiezen om de beschikbare artikelen naar je te laten verzenden, hoewel je dan mogelijk de van toepassing zijnde verzendkosten van twee bestellingen in rekening moet brengen.

Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld op de website, geschatte levertijden niet meer dan dat zijn. Ze zijn geen gegarandeerde levertijden en moeten niet als zodanig worden beschouwd.

Om een snelle levering te garanderen, raden we je aan ons je volledige postadres en telefoonnummer overdag te geven, zodat onze logistieke partners contact met je kunnen opnemen. Zodra de bestelling is verzonden, krijg je toegang tot een track & trace-nummer waarmee je de zending online kunt volgen als je hebt gekozen voor een tracked shipping-optie. We kunnen helaas niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de verzending die worden veroorzaakt door onze logistieke partners.

30. LEVERINGSPROBLEMEN

We verpakken je producten in beschermende verpakkingen om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat worden afgeleverd. Bepaalde leveringsproblemen kunnen er echter toe leiden dat je ontevreden bent of dat het product ongeschikt voor gebruik wordt geacht. Controleer uw pakket bij ontvangst. In geval van grote problemen kunt u de levering weigeren (zodat het pakket automatisch naar ons wordt teruggestuurd door dezelfde koerier) of ons onmiddellijk op de hoogte stellen nadat u het pakket hebt geopend.

31. INTERNATIONALE KOPERS

Wij verzenden naar de meeste landen ter wereld. Raadpleeg de huidige verzendopties en -kosten op onze website.

Als je producten bestelt voor levering buiten de EU, kun je te maken krijgen met invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor douane-inklaring zijn voor uw rekening; wij hebben geen controle over deze kosten. Het douanebeleid varieert sterk van land tot land, dus je moet contact opnemen met je plaatselijke douanekantoor voor meer informatie. Een andere goede informatiebron is dutyycalculator.com.

Houd er bovendien rekening mee dat u, wanneer u bij ons bestelt, wordt beschouwd als de importeur van het land waar u de producten ontvangt en dat u zich moet houden aan alle wetten en voorschriften van dat land. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen graag dat onze internationale klanten zich ervan bewust zijn dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan opening en inspectie door douaneautoriteiten.

32. ANNULERING VOOR VERZENDING

Het volgende heeft betrekking op bestellingen van producten die niet op bestelling worden gemaakt (d.w.z. op maat gemaakt volgens uw specificaties).

U hebt het recht om uw bestelling te annuleren voordat wij deze naar u verzenden. Laat het ons weten door een retourmail te sturen naar de orderbevestiging. Hierdoor wordt uw bestelling aan ons geannuleerd en komt er geen commercieel contract tot stand.

In de meeste gevallen betekent uw annulering dat de verzending nooit zal plaatsvinden.

Onze mogelijkheden om de verzending tegen te houden, kunnen echter beperkt zijn door het type logistieke afhandeling dat we voor uw specifieke bestelling gebruiken. In de meeste gevallen kunnen we zendingen tegenhouden als de annulering vóór 14.00 uur is ontvangen. In enkele andere gevallen kunnen we zendingen mogelijk niet dezelfde werkdag nog tegenhouden.

In de weinige gevallen waarin we de zending niet hebben kunnen tegenhouden nadat je hebt geannuleerd, ben je nog steeds veilig. Ten eerste kunnen we proberen contact op te nemen met de logistieke partner en hem vragen niet aan jou te leveren. Ten tweede, als we niet kunnen voorkomen dat de zending bij u wordt afgeleverd, kunt u gewoon weigeren de zending te accepteren wanneer de postbode of koerier contact met u opneemt.

33. TERUGBETALINGEN NA VERZENDING

Nadat we je bestelling hebben verzonden, heeft de verkoop plaatsgevonden. Je hebt nog steeds het recht om een terugbetaling of omruiling te vragen.

Ten eerste heb je wettelijke rechten om een volledige terugbetaling van je bestelling te vragen. Je wettelijke rechten worden bepaald door de wetgeving in je land of door de regelgeving voor consumentenbescherming van de Europese Unie. Over het algemeen kun je je bestelling zonder opgaaf van reden annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag waarop je de gekochte goederen hebt ontvangen (of de laatste zending als het gaat om goederen of meerdere stuks die afzonderlijk worden geleverd). U moet ons op de hoogte stellen van uw beslissing om uw bestelling te annuleren. U kunt uw verzoek indienen volgens de instructies en formulieren die beschikbaar zijn op onze website, of door contact met ons op te nemen via e-mail. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat je je mededeling verstuurt voordat de annuleringstermijn van 14 dagen is verstreken en dat je de artikelen binnen 5 werkdagen daarna naar ons verzendt.

Voorwaarde voor terugbetaling is dat de geretourneerde goederen ongeopend en ongebruikt zijn, dat de verpakking onbeschadigd is en dat ze nog voldoende houdbaar zijn. Het recht op annulering, terugbetaling en omruiling is niet van toepassing op de levering van producten die niet geschikt zijn voor retourzending vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen indien deze na levering door u zijn geopend, of die na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen; en op de levering van goederen die snel kunnen bederven of verlopen. Wij definiëren aanvaardbare houdbaarheid als 6 maanden of meer (zolang we artikelen naar je hebben verzonden met een houdbaarheid van ten minste 12 maanden).

Het retourneren van de artikelen is op jouw kosten. We betalen dan de oorspronkelijke kosten die je voor de artikelen hebt betaald terug, evenals de verzendkosten als je een hele bestelling retourneert. Als je slechts enkele, maar niet alle artikelen van een bestelling retourneert, betalen we je de kosten voor de betreffende artikelen terug. We initiëren de terugbetalingen binnen 2-3 werkdagen of minder via hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

34. KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN

Als je een beschadigd of defect product wilt retourneren, raden we je aan om het in een stevige doos te doen en het aangetekend te versturen. Dit om beschadiging tijdens transport te voorkomen. Als je contactlenzen wilt retourneren die zijn uitgepakt (of gebruikt), moet worden voorkomen dat ze tijdens het transport uitdrogen. We raden je aan om de lens in een doosje met oplossing te doen en deze goed af te sluiten. Omdat elke retourzending op zijn eigen manier uniek is, raden we je aan om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice om de exacte details van de retourzending door te geven (hoeveel lenzen worden er teruggestuurd, was de verpakking geopend of ongeopend, wordt het doosje meegeleverd met de retourzending, mededeling van het PARTIJNUMMER, etc.) op contact@eoptiek.nl. Het artikel dat je wilt retourneren moet vergezeld gaan van een brief met een beschrijving van het defect van het product en het verwachte resultaat.

Defecte contactlenzen (krassen, vlekken, gebroken contactlenzen voor het openen). Inspecteer de lenzen in de blisters zorgvuldig voordat u ze opent en als u duidelijke beschadigingen op de lens ziet, open ze dan niet. De garantie wordt alleen gedekt als de lenzen onverzegeld naar ons worden opgestuurd om de schade te controleren. Als de lenzen niet verzegeld zijn en er zitten zulke beschadigingen op, dan kunnen wij van mening zijn dat er verkeerd met de lens is omgegaan en zal er geen restitutie worden verleend.

Klachten over de kwaliteit van contactlenzen - als je na het openen en opzetten van de lenzen klachten hebt over de kwaliteit (roodheid, wazig zicht, ogen die te snel drogen, oncomfortabel gevoel), dan moeten we de lenzen terug ontvangen zodat we ze naar de fabrikant kunnen sturen voor controle. De kosten voor het terugsturen van het defecte product zijn voor rekening van de klant. Houd er rekening mee dat deze inspectie enkele weken in beslag kan nemen, aangezien dit een proces is dat wij niet kunnen beïnvloeden. Als we na de inspectie besluiten dat er sprake was van een productiefout, zullen we de kosten van de lenzen en de portokosten retourneren of terugbetalen. Als er daarentegen geen fabricagefout is ontdekt, kunnen we de contactlenzen niet terugsturen of een vervangend product sturen.

Klachten over het corrigerende vermogen van de lenzen. Als je merkt dat de lenzen niet de zichtcorrectie bieden die je verwachtte, schrijf ons dan meteen en stuur ons het voorschrift van je contactlenzen die niet ouder dan 1 jaar mogen zijn. Als het voorschrift overeenkomt met de lenzen die je hebt besteld, moet je het product terugsturen voor controle. Houd er rekening mee dat deze inspectie enkele weken kan duren, omdat dit een proces is dat we niet kunnen beïnvloeden. Als we na de inspectie besluiten dat er een productiefout is gemaakt, zullen we de kosten van de lenzen en de portokosten terugsturen of vergoeden. Als er daarentegen geen fabricagefout is ontdekt, kunnen we de contactlenzen niet terugsturen of een vervangend product sturen. Als je ons geen voorschrift kunt geven, of als het voorschrift niet overeenkomt met de contactlenzen die je hebt besteld, wordt er geen terugbetaling of een nieuwe verzending van het product aangeboden.

Klachten over onjuiste parameters. Controleer voordat u de doos opent of deze overeenkomt met uw voorschrift. Als je merkt dat er een verschil is tussen wat je hebt besteld en wat je hebt ontvangen, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice en maak de doos niet open. Als we merken dat er een fout is gemaakt van onze kant, vragen we je het verkeerde product terug te sturen, vergoeden we de verzendkosten en sturen we je het bestelde product opnieuw of betalen we je geld terug. Als de fout is gemaakt bij het plaatsen van de bestelling, vragen wij u het product terug te sturen, waarbij de verzendkosten voor uw rekening zijn. Na ontvangst van het product zullen we een vervangend product opsturen of je geld terugbetalen. Neem contact op met de klantenservice voordat u een product terugstuurt en gebruik altijd het retouradres dat u per e-mail is aangeboden en dat wordt weergegeven op de pagina Retourneren. Retourzendingen naar een ander adres worden niet in behandeling genomen en worden niet opnieuw verzonden of vergoed.

Klachten over het kleureffect van de gekleurde glazen. Het effect van de gekleurde lenzen is erg subjectief en ook afhankelijk van de natuurlijke kleur van je ogen. Aangezien het onmogelijk is om het uiteindelijke effect te voorspellen, kunnen we geen terugbetaling aanbieden voor gekleurde lenzen als het effect niet is wat je verwachtte.

Klachten over ontbrekende producten in de bestelling. Als je bij ontvangst van het pakket merkt dat dit niet intact is en de doos of envelop niet verzegeld is, accepteer het pakket dan niet en neem direct contact met ons op. Als je het pakket toch in ontvangst neemt als het niet intact is, kunnen we geen klachten accepteren over ontbrekende of beschadigde producten. Als het pakket in intacte staat is, maar er ontbreken producten in de doos of de producten zijn beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice door nuttige informatie en eventueel foto's te sturen. We zullen de situatie beoordelen en je binnen 48-72 uur na ontvangst van de klacht een antwoord geven.


Klachten over producten met een korte houdbaarheidsdatum (minder dan 6 maanden). Als je een product ontvangt waarvan de vervaldatum korter is dan de gebruiksperiode, open het dan niet en neem meteen contact op met de klantenservice. Als de houdbaarheidsdatum op de productpagina staat vermeld, kunnen we geen retourzending of restitutie accepteren. Als de informatie echter niet op de productpagina stond, sturen we je een vervangend product met een langere houdbaarheidsdatum zodra we de nieuwe voorraad ontvangen.


Brillen en zonnebrillen - De producten moeten in ongeschonden staat verkeren, klaar om als nieuw product te worden verkocht. Lenzen op recept komen niet in aanmerking voor restitutie, alleen het montuur kan worden terugbetaald na retourzending. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Als je niet tevreden bent met het montuur en het wilt veranderen, moet je ons de producten opsturen, waarbij de verzendkosten voor jouw rekening zijn. We wachten dan tot we het product terug hebben, wat tot 2 weken kan duren, en pas daarna gaan we verder met het veranderen van het montuur van je door de klant gemaakte lenzen. Als je het product sneller wilt ontvangen en meteen een nieuwe bestelling wilt plaatsen, moet je de prijs van de op maat gemaakte lenzen betalen.

35. OMRUILINGEN

In plaats van een terugbetaling kun je ook een omruiling aanvragen van de artikelen die je aan ons wilt retourneren. De originele artikelen moeten nog steeds aan ons worden geretourneerd onder dezelfde voorwaarden als voor terugbetalingen.

We zullen de kosten van de artikelen die je hebt betaald voor de omruiling crediteren. Omdat we geen gedeeltelijke restitutie kunnen doen, kunnen we alleen ruilen voor een bestelling met een waarde gelijk aan of hoger dan de waarde van de goederen die je retourneert.

We behouden ons het recht voor om het product automatisch te vervangen door een andere verpakkingsmaat als de oorspronkelijke maat niet op voorraad is en we de bestelling sneller kunnen uitvoeren.

36. PRODUCTEN OP BESTELLING

Het recht op annulering, terugbetaling en omruiling is niet van toepassing op de levering van goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

Een bril op sterkte is bijvoorbeeld gemaakt volgens uw specificaties. Zonnebrillen zijn dat over het algemeen niet. Maar ook zonnebrillen met glazen op sterkte (met reflecterende coating op de glazen) zijn weer op jouw maat gemaakt.

Tenzij anders vermeld in ons aanbod, kunnen we voor deze producten geen terugbetalingen of omruilingen doen.

37. GELICENTIEERDE OPTICIEN

We voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot de online en offline verkoop van de producten die we aanbieden.

We zijn een volledig gelicentieerde opticien die oogcontroles door optometristen, de uitgifte van contactlenzen en aanverwante producten, de productie van brillen op sterkte en de levering van aanverwante diensten aanbiedt. Onze licentie is afkomstig uit Hongarije en is gepasporteerd voor andere EU-landen onder

We voldoen ook aan de criteria die door andere regelgevingen worden opgelegd voor de online verkoop van contactlenzen via e-commerce.

38. OVERDRACHT

Wij hebben het recht om het commerciële contract (d.w.z. voor de specifieke verkoop van uw bestelling) met u over te dragen aan een andere rechtspersoon. De typische reden voor het overdragen van een dergelijk contract is het vermogen van die andere rechtspersoon om uw bestelling uit te voeren in een kwaliteit die beter is dan wat wij zouden kunnen. Ze kunnen bijvoorbeeld sneller of goedkoper verzenden of de producten die u hebt besteld op voorraad hebben. Een dergelijke rechtspersoon kan al dan niet tot dezelfde groep bedrijven behoren als wij.

We zullen schriftelijk met u communiceren over de overdracht van het contract en wie uw bestelling zal uitvoeren. De nieuwe rechtspersoon die de bestelling uitvoert, stuurt vervolgens een e-mail over het verzenden van de artikelen, waardoor het contract tussen jullie tot stand komt. Op het contract zijn de huidige Verkoopvoorwaarden van toepassing.

We kunnen het contract met u alleen overdragen als de nieuwe rechtspersoon die uw bestelling uitvoert, alle resterende en uitvoerende verplichtingen van het contract op zich neemt en ermee instemt deze uit te voeren. Uw rechten veranderen niet, alleen onze verplichtingen worden niet door iemand anders vervuld. Als de nieuwe rechtspersoon zijn verplichtingen niet nakomt, blijven wij verantwoordelijk voor het leveren van de producten of diensten die u bij ons hebt besteld.

In het geval dat we het contract hebben overgedragen, innen we alleen het geld voor de andere rechtspersoon als zijn incassobureau. We kunnen al dan niet een marketingcommissie ontvangen voor het mogelijk maken van de verkoop door de nieuwe rechtspersoon.

Door het verkoopcontract aan iemand anders over te dragen, blijven we aansprakelijk voor alle verzoeken tot terugbetaling of omruiling voor jou. Wij zullen onze belofte aan u ondersteunen door een wederzijdse overeenkomst van de rechtspersoon die uw bestelling heeft uitgevoerd.

39. BEROEPSMOGELIJKHEDEN VOOR CONSUMENTEN

U kunt contact opnemen met een aantal instanties als u klachten of zorgen over ons hebt.

Betalingsproviders bieden u vaak manieren om betalingen aan ons te stoppen of om de betalingen in escrow te plaatsen totdat we een geschil met hen of met u hebben opgelost. De bekendste voorbeelden zijn Paypal en creditcardbedrijven.
Je nationale consumentenbond kan je bereiken via hun website: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/
Europese Consumentencentra in EU-lidstaten bieden een andere manier van geschillenbeslechting. Hun standaardprocedures helpen u uw rechten te begrijpen en een bemiddelingsprocedure tegen ons te starten. U kunt contact opnemen met het Britse centrum via de website http://www.ukecc.net/contact-us/index.cfm

Privacybeleid
Privacybeleid

Privacybeleid

BELEID
Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website of diensten (hierna te noemen "wij", "we"). Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw informatie te beschermen. We hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om uit te leggen welke informatie op onze Website kan worden verzameld, hoe we deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden we deze informatie aan derden kunnen verstrekken. Alle informatie die u verstrekt zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met dit beleid. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die we verzamelen via de Website en is niet van toepassing op onze verzameling van informatie uit andere bronnen.

Dit Privacybeleid, samen met de Gebruiksvoorwaarden en Verkoopvoorwaarden die op onze website zijn geplaatst, vormen de algemene regels en het beleid met betrekking tot uw gebruik van onze website. Afhankelijk van uw activiteiten tijdens uw bezoek aan onze Website, kan u gevraagd worden in te stemmen met aanvullende voorwaarden en bepalingen.

TOESTEMMING
Door gebruik te maken van onze website of diensten aanvaardt u ons Privacybeleid. Als je niet akkoord gaat met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze site of diensten.

Door gebruik te maken van deze site of onze diensten geeft u aan dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont, of geeft u ons toestemming om minderjarige familieleden van u gebruik te laten maken van deze site.

BEVEILIGING
Onze winkels en gegevens worden gehost door winkelbeheerders of de beste hostingdiensten zoals Amazon Web Services. Zij slaan je gegevens op beveiligde servers op. Om je persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat ze niet ongepast worden geopend, misbruikt, bekendgemaakt, verloren, gewijzigd of vernietigd.

Om ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van uw informatie te voorkomen, zijn passende elektronische, fysieke, digitale en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en de veiligheid ervan te waarborgen.

We slaan geen informatie op die gebruikt kan worden om betalingen te initiëren en verwerken deze ook niet direct. Hiervoor hebben we contracten met gespecialiseerde betalingsverwerkers die internationaal gecontroleerde best practices hebben geïmplementeerd om je betalingsgegevens te beschermen. Ze versleutelen je gegevens bijvoorbeeld volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.

We gebruiken de juiste gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactiegegevens en gegevens die op onze site zijn opgeslagen. Gevoelige en privégegevens tussen de site en haar gebruikers worden uitgewisseld via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en worden gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen.

HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN
Zoals de meeste websitebeheerders verzamelen wij niet-persoonlijk identificerende informatie die webbrowsers en -servers gewoonlijk beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Van tijd tot tijd kunnen we geaggregeerde niet-persoonlijk identificerende informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van onze website.

We verzamelen ook mogelijk persoonlijk identificerende informatie zoals Internet Protocol (IP)-adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die reacties achterlaten op onze blogberichten. We maken IP-adressen van ingelogde gebruikers en commentatoren alleen bekend onder de omstandigheden die hieronder worden beschreven.

We verzamelen ook verschillende persoonlijk identificeerbare gegevens, zoals e-mailadressen, de naam van de koper, verzend- of factuuradressen en individuele receptgegevens. We gebruiken deze informatie om uw bestelling uit te voeren of om te begrijpen hoe u onze diensten gebruikt en om onze diensten aan u te personaliseren.

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van hoe we informatie verzamelen.

COOKIES
Om uw online ervaring te verrijken en te perfectioneren, gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën en diensten van anderen om gepersonaliseerde inhoud of reclame weer te geven en uw voorkeuren op uw computer op te slaan.

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker elke keer dat de bezoeker terugkeert doorgeeft aan de website. Wij gebruiken cookies om bezoekers te helpen identificeren en volgen, hun gebruik van onze sites en diensten, en hun service- of toegangsvoorkeuren. Bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze onze diensten gebruiken, waarbij ze er rekening mee moeten houden dat sommige functies van onze website niet goed werken zonder de hulp van cookies.

E-COMMERCE TRANSACTIES
Degenen die een bestelling bij ons plaatsen, worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, waaronder, indien nodig, de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om deze transacties te verwerken. In elk geval verzamelen we dergelijke informatie alleen voor zover dat nodig of gepast is om de bestelling uit te voeren of het doel van de interactie van de bezoeker met onze diensten.

KLANTENSERVICE
We kunnen, zonder verdere kennisgeving of waarschuwing en naar eigen goeddunken, alle communicatie met u via e-mail, telefoon of andere digitale kanalen controleren, opnemen en verwerken voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden, of voor onze eigen bescherming.

COMMUNICATIE
Met uw toestemming kunnen wij u e-mails, gedrukt materiaal of commerciële aanbiedingen sturen over onze producten of diensten. We houden ook bij hoe onze gebruikers omgaan met deze communicatie en proberen hun waarde voor u te maximaliseren.

ADNETWERKEN
Advertenties die op onze website verschijnen en advertenties die elders op het internet of op mobiele apparaten verschijnen, kunnen aan u worden geleverd door reclamepartners die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties aanbieden die volgens hen het meest interessant voor je zijn.

U kunt vaak voorkeuren instellen voor de manier waarop advertentienetwerken uw gegevens verzamelen en gebruiken, of wat ze u laten zien. Als u dat wilt, kunt u zich volledig afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via cookie-instellingen of door permanent een browserplugin te gebruiken.

We kunnen sommige van onze reclamepartners betalen om elektronische reclame naar u te sturen. We kunnen ook een commissie verdienen aan bepaalde links op onze website of op een andere manier bestellingen van u mogelijk maken. Dit heeft geen invloed op uw aankopen of de prijzen die u op onze sites vindt.

KOPPELINGEN NAAR DERDEN
Onze service kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Dergelijke diensten vallen onder hun Privacybeleid en niet onder het onze. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites, producten of diensten van derden.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN
We gebruiken de bovenstaande informatie in de eerste plaats om statistieken te genereren (informatie op geaggregeerd niveau) over, onder andere, het gedrag van bezoekers op onze website en hun transacties en profielen. We kunnen deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken op voorwaarde dat de informatie op geaggregeerd niveau blijft.

We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

Om de klantenservice te verbeteren. Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken om klantenservice en ondersteuningsbehoeften.
Om de gebruikerservaring te personaliseren. We kunnen samengestelde informatie gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep de diensten en bronnen op onze site gebruiken.
Om onze site te verbeteren. We streven er voortdurend naar om onze website-aanbiedingen te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen.
Om transacties te verwerken. We kunnen de informatie die gebruikers over zichzelf verstrekken bij het plaatsen van een bestelling alleen gebruiken om service te verlenen voor die bestelling. We delen deze informatie niet met derden, behalve voor zover nodig om de dienst te verlenen
Om een inhoud, promotie, enquête of ander siteonderdeel te beheren. Om gebruikers informatie te sturen waarvoor ze toestemming hebben gegeven, over onderwerpen waarvan wij denken dat ze die interessant vinden.
Om periodieke e-mails te sturen en andere vormen van communicatie met u te plaatsen
Het e-mailadres dat gebruikers opgeven voor het verwerken van bestellingen, wordt alleen gebruikt om hen informatie en updates met betrekking tot hun bestelling te sturen. Het kan ook worden gebruikt om te reageren op hun vragen en/of andere verzoeken of vragen.

MARKETING OPT-IN
Als de gebruiker besluit om zich aan te melden voor onze mailinglijst, ontvangt hij e-mails met mogelijk nieuws over het bedrijf, updates en informatie over gerelateerde producten of diensten. Als de gebruiker zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, geven we gedetailleerde afmeldinstructies onderaan elke e-mail.

We kunnen ook contact met u opnemen via geautomatiseerde telefoongesprekken en tekstberichten, op elk telefoonnummer dat u ons hebt verstrekt, om: (i) u te informeren over de status van uw bestelling; (ii) problemen met uw bestelling op te lossen; of (iii) u te helpen bij het bestellen of nabestellen of indien nodig om uw account te onderhouden.

ZORG VOOR PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE
We verhuren, verhandelen of verkopen geen informatie die mogelijk persoonlijk identificeerbaar is en die persoonlijk identificeerbaar is aan iemand.

We kunnen algemene geaggregeerde demografische informatie die niet is gekoppeld aan enige persoonlijke identificatie-informatie met betrekking tot bezoekers en gebruikers delen met onze zakelijke partners, vertrouwde partners en adverteerders. We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om ons te helpen ons bedrijf en de site te beheren of activiteiten namens ons uit te voeren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Wij kunnen uw gegevens alleen voor deze beperkte doeleinden met deze derden delen.

We moeten uw persoonlijke gegevens delen met verschillende partijen om de bestellingen die u bij ons hebt geplaatst te kunnen uitvoeren. We delen je persoonlijke gegevens met betalingsproviders, logistieke providers en elke andere partij die een rol speelt bij het leveren van de diensten of producten die je bij ons hebt besteld. Wanneer we een verkoop toewijzen aan een derde partij, zodat die partij de verkoop met u kan afronden in plaats van met ons, dragen we ook de gegevens aan die partij over die nodig zijn om de bestelling uit te voeren.

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe dienstverleners uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Wij raden u aan het privacybeleid van deze providers te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens door deze providers worden behandeld. Houd er rekening mee dat bepaalde providers gevestigd kunnen zijn in of faciliteiten kunnen hebben in een ander rechtsgebied dan u of wij. Als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe serviceprovider betrokken zijn, dan kunnen uw gegevens onderworpen worden aan de wetten van het rechtsgebied/de rechtsgebieden waarin die serviceprovider of zijn faciliteiten zich bevinden.

We onthullen mogelijk persoonlijk identificerende en persoonsidentificerende informatie alleen aan onze werknemers, contractanten en aangesloten organisaties die (i) deze informatie nodig hebben om deze namens ons te verwerken of om de services te verlenen die beschikbaar zijn op onze website, en (ii) die ermee ingestemd hebben deze informatie niet aan anderen te onthullen. Sommige van deze werknemers, aannemers en gelieerde organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door gebruik te maken van onze website stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen.

We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven als we daartoe wettelijk verplicht zijn. We kunnen mogelijk persoonlijk-identificerende en persoonlijk-identificerende informatie vrijgeven in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek.

UW TOESTEMMING INTREKKEN
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, hetzij opzettelijk of gewoon door onze diensten te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken om de redenen die in dit Privacybeleid worden genoemd.

Als we om uw persoonlijke gegevens vragen voor een specifieke reden, zoals marketing, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om te weigeren.

Als u van gedachten verandert nadat u zich eerder hebt aangemeld, kunt u uw toestemming om contact met u op te nemen te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen op contact@eoptiek.nl of door ons te mailen op:

eOptika Ltd.

Teréz krt 50

Budapest, 1066

Hongarije

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de website alleen beschikbaar zijn en commerciële verkoop alleen mogelijk is door toegang tot uw gegevens. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk niet meer onze gebruikelijke diensten leveren.

OVERDRACHTEN
Als ons bedrijf of onze webwinkel wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren zodat zij producten aan u kunnen blijven verkopen. U behoudt het recht om u af te melden voor communicatie met wie dan ook in de toekomst.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onder aan deze pagina aanpassen of gebruikers via e-mail op de hoogte stellen. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging aanvaardt.

De huidige versie van dit Privacybeleid werd van kracht op 1 juni 2017.

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE
Als u een klacht wilt indienen of gewoon een vraag wilt stellen, kunt u contact opnemen met onze Privacy Compliance Officer op contact@eoptiek.nl.